Boomgaard Leuvensbroek in Lindenholt

In de wijk Leuvensbroek wordt door ons een oude hoogstamboomgaard bijgehouden. De boomgaard is het meest complete overblijfsel van een reeks van hoogstamboomgaarden die hier geëxploiteerd werden voor de komst van de wijk Lindenholt.

De boomgaard vormt een overblijfsel van het oorspronkelijke landschap van voor de bouw van de wijk Lindenholt. Terwijl de rest van de wijk een meter is opgehoogd heeft de boomgaard nog het oorspronkelijke niveau behouden met bijbehorende bodem. Hoogstamboomgaarden verdwijnen in hoog tempo uit het landschap, omdat ze geen economische waarde meer hebben. Ze vormen een geheel eigen landschaps- en cultuurhistorisch element met specifieke natuurwaarde. De boomgaard vormt een natuurlijk onderdeel van de groenbeplanting in de wijk en is voor de bewoners een belangrijke plek om te recreëren en natuur bij huis te hebben. Het fruit mag door de bewoners geraapt worden en de boomgaard is dus een stukje gebruiksnatuur. Met lesbrieven en een natuurpad is de boomgaard onderdeel van de “buitenlessen” van de school.

De oude hoogstambomen bieden een ideale nestgelegenheid voor holenbroeders als kool en pimpelmees. In de populieren broeden eksters en kraaien en zijn in het verleden diverse nestkasten opgehangen om nog meer nestgelegenheid te creëren voor andere soorten vogels, zoals de steenuil, boomkruiper en zwarte roodstaart. Het fruit is vooral van belang voor trekvogels en diverse lijsterachtigen. De bloeiende vruchtbomen zijn een belangrijke nectarbron in het voorjaar voor vele insecten. Door het handhaven van knotbomen in de boomgaard en de aanplant van een rijke randbegroeiing van besdragende soorten is de boomgaard aantrekkelijker gemaakt voor nog meer vogelsoorten. In het najaar vallen vooral de grote groepen groenlingen op.
Vanaf 2001 zijn de vele steile oever beschoeiingen weggehaald waardoor de vijverhellingen nu een glooiend en meer natuurlijk karakter hebben

De gemeente mist mankracht en voldoende kennis om een intensief cultuurgewas als een hoogstamvruchtboom te onderhouden. De inzet en expertise van vrijwilligers is onontbeerlijk.

route naar Boomgaard Leuvensbroek

Beschrijving van Boomgaard Leuvensbroek / Lindenholt College