Verslag Natuurwerkdag 2023

Verslag Natuurwerkdag 2023

DOOR: MARJA Ook dit jaar heeft de Natuurtuin Goffert weer meegewerkt aan de landelijkeNatuurwerkdagen.Vrijdagmiddag werd er al met een flinke groep (rond de 15 personen) een begingemaakt.Zaterdagochtend was ook een goede opkomst: zo’n 18 mensen. Op beide dagenhebben we vooral het moeras flink opgeschoond.Naast de eigen vrijwilligers van de natuurtuin waren er mensen van Praktisch Natuurbeheer (IVN) en een aantal […]

‘De Halve Maan is toch wel een bijzonder gebiedje’

‘De Halve Maan is toch wel een bijzonder gebiedje’

DOOR MARTINE De eerste acties dateren van zo’n 40 jaar geleden, maar sinds 2006 werkt PN échtop en rond de Halve Maan, eenbijzonder stukje zandgrond, befaamd om zijn verschillende bijzondere planten en insecten, waaronder de zadelsprinkhaan.Obco Nico van der Poel weet veel, zo niet alles over dit kleine ‘natuurmuseumpje’ langs de Biesseltsebaan, vlakbij het Maldense zweefvliegveld. Tijd voor een interview. […]

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Geerten en Sander werken aan het opfrissen van de website. De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De inhoud wordt de komende tijd geactualiseerd. Ook zal er meer ruimte komen voor foto’s van de verschillende werklocaties.Nieuw is de activiteitenkalender. In het menu onder werkrooster kan je naast de oude vertrouwde pdf ook alle activiteiten afzonderlijk raadplegen. Een handige optie is […]

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

DOOR GEERTEN Henny had zoals gebruikelijk op woensdag gemaaid, donderdag geschud en op rillen gezet,voorafgaand aan de ruimdagen. Het was een warme week zodat het maaisel lekker droogwas.Ondanks het zware werk van het uitspitten van de elzenstobben waren er toch nog veelstobben waar de maaibalk moeite mee had.Het afvoeren ging verder voorspoedig. We hebben op de 8 e het meeste […]

Meewerken aan onderhoud van de poelen

Meewerken aan onderhoud van de poelen

Werken in de natuur in Nijmegen voor behoud van amfibieën en poelen. De maanden september en oktober zijn bij uitstek geschikt om poelen op te schonen. DeWerkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IvN werkt ‘vast’ in een drietal gebieden metpoelen: Alverna, Mondial en ‘t Zwanenbroekje. Deze staan in het rooster voor ‘23/24. DePoelenwerkgroep van RAVON regio Nijmegen bekommert zich om een […]

Zeldzame heidehommel in de Bruuk [Nature Today]

Zeldzame heidehommel in de Bruuk [Nature Today]

Tijdens opnames van het TV programma BuitenGewoon werd op 21 mei de zeldzame heidehommel ontdekt in de Bruuk bij Groesbeek. De heidehommel is een soort van de Rode Lijst en is zeer sterk achteruit gegaan. In de Bruuk was de soort nog nooit eerder gezien.Lees het volledige artikel op Nature Today

Uitgraven elzen en berken

Uitgraven elzen en berken

In oktober 2022 werden door een ploeg van PN de elzen en berken in de gagelbosjes uitgegraven. Het uitgraven van de stobben is best zwaar werk, maar dan is het boompje ook echt weg.  Voor het eerst werd ook de stobbe-trekker ingezet en met succes. Kleine boompjes werden met wortel en tak uit de bodem omhoog gelierd.Hier wordt met de […]

Bloemendal in de Bladsmoes

Bloemendal in de Bladsmoes

In de Bladsmoes van de zomer van 2022 stond er een mooi artikel over Bloemendal: Stadsparel Bloemendal Menig bewoner van Nijmegen zal bij de vraag waar Bloemendal ligt niet meteen denken aan de Staddijk waar het gebied een onderdeel van is. Haar naam is afkomstig van een gemeenteambtenaar die er in het verleden veel aandacht aan heeft besteed en waaraan het waarschijnlijk […]