Meewerken aan onderhoud van de poelen

Meewerken aan onderhoud van de poelen

Werken in de natuur in Nijmegen voor behoud van amfibieën en poelen. De maanden september en oktober zijn bij uitstek geschikt om poelen op te schonen. DeWerkgroep Praktisch Natuurbeheer van het IvN werkt ‘vast’ in een drietal gebieden metpoelen: Alverna, Mondial en ‘t Zwanenbroekje. Deze staan in het rooster voor ‘23/24. DePoelenwerkgroep van RAVON regio Nijmegen bekommert zich om een […]

Verder uitbaggeren kleine poel

Verder uitbaggeren kleine poel

In juni 2022 werd besloten de kleine poel verder uit te baggeren. Met een kraan is dat snel gebeurd. De naakte poel ziet er niet uit. Als al die oeverplanten en dieren terug zijn, zal het een mooie bijdrage zijn aan de natuurwaarden van Bloemendal.

Uitbaggeren kleine poel

Uitbaggeren kleine poel

In november 2021 is de kleine poel aan de rand van het linkerveld (Zuid-Oost) uitgebaggerd tot een diepte van meer dan 50 cm. Dit is een mooie aanwinst voor de natuurwaarden (kikkers, libellen, oeverplanten) ter plaatse. We hopen volgend jaar nog een stuk aan de rand erbij te baggeren. Dit is de stobbe-frees, waarmee we hoopten een deel van de […]

Hoe staat het met de amfibieën in de  PN werkgebieden ?

Hoe staat het met de amfibieën in de  PN werkgebieden ?

DOOR: TON JANSEN – lid werkgroep PN Nijmegen  &  Ravon waarnemer amfibieënEind maart 2018 heb ik mijn activiteit, waarnemingen naar amfibieën weer opgepakt. Het gebied waar ik waarneem namens Ravon is ’t  Zwanenbroekje.  Maar nieuwsgierig naar het wel en wee van de poelen in  gebieden  waar de werkgroep pn actief is  heb  ik een rondgang gemaakt.  Een kort verslag. 1.  […]

Drie poelen in “t Zwanenbroekje opgeschoond en de nieuwe poelen springlevend

Drie poelen in “t Zwanenbroekje opgeschoond en de nieuwe poelen springlevend

DOOR: TON JANSEN 1 Als Ravon waarnemer van amfibieën ben ik erg blij dat een aantal poelen in ’t Zwanenbroekjebehoorlijk opgeschoond zijn. Zoals bekend, was waarneming met behulp van het schepnet en devangfuik in mn. poel 2 en poel 3 onmogelijk geworden, doordat de poelen nagenoeg dichtgegroeidwaren. Jl woensdag kwam Grondverzet bedrijf Hubers met een kraan naar ’t Zwanenbroekje. Ik […]

Verslag veldstudie poelenbeheer

Verslag veldstudie poelenbeheer

Op 8 mei 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats van de scholing over poelen en amfibieën. Dezebijeenkomst is een vervolg op de eerste bijeenkomst van 25 maart, waarop Gerlof Hoefsloot eenpresentatie gegeven heeft over het ecologisch beheer van poelen. Ton Jansen heeft op dezebijenkomst een presentatie gegeven over de monitoringsactiviteiten naar amfibieën in ’tZwanenbroekje volgens de procedure van Ravon. Het […]

Veel gestelde vragen over de aanleg van poelen [RAVON]

Veel gestelde vragen over de aanleg van poelen [RAVON]

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders (amfibieën) van levensbelang. Op een groot aantal plaatsen in Nederland is voldoende geschikt landhabitat voor amfibieën aanwezig. Geschikte voortplantingswateren ontbreken vaak. Door het aanleggen van poelen kan een gebied voor amfibieën geschikt worden.In oppervlakte maken poelen maar een klein deel uit van een gebied. In de toename van het aantal soorten kan de […]