Verslag werkochtend De Bruuk 25 november 2023

Verslag werkochtend De Bruuk 25 november 2023

DOOR WIM De weersverwachtingen waren redelijk, het zonnetje zou zich zelfs nog laten zien. En datbleek te kloppen, het was een frisse zonnige ochtend. In de voorbereiding vertelde Wesleydat Staatsbosbeheer de struwelen van els, wilg en berk met de kettingzaag hadden ingekort.Het was de bedoeling dat wij deze struiken allemaal over het drassige weiland naar hetmiddenpad zouden slepen om het […]

Verslag werkochtend Bloemendal 18 november 2023

Verslag werkochtend Bloemendal 18 november 2023

Een druilerige dag op het mooie Bloemendal. We bewonderen de tweede poel die stevig buiten deoevers treedt door de grote hoeveelheid neerslag. De werkploeg is mede daardoor uitgedund. Wewerkten met 9 mensen. Voorafgaand aan het werk had Hans een shelter gemaakt die goed van paskwam aan het eind van de ochtend.Er is flink gesnoeid rond die tweede poel. De maaimachine […]

Verslag Natuurwerkdag 2023

Verslag Natuurwerkdag 2023

DOOR: MARJA Ook dit jaar heeft de Natuurtuin Goffert weer meegewerkt aan de landelijkeNatuurwerkdagen.Vrijdagmiddag werd er al met een flinke groep (rond de 15 personen) een begingemaakt.Zaterdagochtend was ook een goede opkomst: zo’n 18 mensen. Op beide dagenhebben we vooral het moeras flink opgeschoond.Naast de eigen vrijwilligers van de natuurtuin waren er mensen van Praktisch Natuurbeheer (IVN) en een aantal […]

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

DOOR GEERTEN Henny had zoals gebruikelijk op woensdag gemaaid, donderdag geschud en op rillen gezet,voorafgaand aan de ruimdagen. Het was een warme week zodat het maaisel lekker droogwas.Ondanks het zware werk van het uitspitten van de elzenstobben waren er toch nog veelstobben waar de maaibalk moeite mee had.Het afvoeren ging verder voorspoedig. We hebben op de 8 e het meeste […]

Verslag werkochtend Bloemendal 11 september 2021

Verslag werkochtend Bloemendal 11 september 2021

DOOR: KOENZaterdag 12 september was de eerste officiële werkdag van IVN-PN. Althans, daags ervoor had een groepje al een generale repetitie gedaan want er lag al een flinke berg maaisel op de dijk.Wat meteen opviel bij betreden van het terrein was dat het riet flink was gemaaid: je kon zelfs over het riet heen kijken naar het andere deel van […]