Verslag Natuurwerkdag 2023

Verslag Natuurwerkdag 2023

DOOR: MARJA Ook dit jaar heeft de Natuurtuin Goffert weer meegewerkt aan de landelijkeNatuurwerkdagen.Vrijdagmiddag werd er al met een flinke groep (rond de 15 personen) een begingemaakt.Zaterdagochtend was ook een goede opkomst: zo’n 18 mensen. Op beide dagenhebben we vooral het moeras flink opgeschoond.Naast de eigen vrijwilligers van de natuurtuin waren er mensen van Praktisch Natuurbeheer (IVN) en een aantal […]