Heiderijk algemeen

Het project Heiderijk is een grootschalige samenwerking van verschillende organisaties. Het doel van Heiderijk is restanten van de heide op de stuwwal te herstellen en uit te breiden ter wille van het leefgebied van vele bedreigde soorten.
Waar vroeger een groot deel van de stuwwal ten zuiden van Nijmegen bedekt was met heide zijn nu in het gebied tussen Nijmegen en Mook nog maar enkele restanten over. Het herstel van de heide in het kader van het project Heiderijk is er vooral op gericht bedreigde soorten volop nieuwe kansen te geven. Ook wordt de belevingswaarde van het landschap verbeterd door de afwisseling van bospercelen met open landschap.
De eerste fase werd afgerond begin 2010. Het jaar 2014 was een zogenaamd piekjaar, een jaar waarin veel werd geteld en de oorspronkelijke doelstellingen werden geƫvalueerd. In het vroege voorjaar van 2015 worden de besluiten genomen voor de volgende fase. Meer informatie op de site van Heiderijk. Het oorspronkelijke plan is te lezen via deze link

Het rapport van natuurbalans met de monitoring in het jaar 2014 vind je hier: Heiderijk piekjaar 2014

Inmiddels is er een tweede piekjaar bereikt. Het gaat goed met de verschillende doelsoorten. Helaas kunnen we het rapport op deze site niet weergeven; het is te groot (32 MB).

Praktisch natuurbeheer werkt in dit gebied op 6 plaatsen:

De But

Vak 60 of de Driehoek

Mulderskop

De Halve Maan

Reptielenreservaat Groesbeek 

Heumensoord

kaartje heiderijk