Bloemendal
Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

DOOR GEERTEN

Henny had zoals gebruikelijk op woensdag gemaaid, donderdag geschud en op rillen gezet,
voorafgaand aan de ruimdagen. Het was een warme week zodat het maaisel lekker droog
was.
Ondanks het zware werk van het uitspitten van de elzenstobben waren er toch nog veel
stobben waar de maaibalk moeite mee had.
Het afvoeren ging verder voorspoedig. We hebben op de 8 e het meeste naar de weg
gebracht. Wat overbleef is op zaterdag 9 sept in ruim twee uur naar de weg gebracht. We
waren om 11 uur klaar. Met het opruimen van het gereedschap mee was de klus om 12 uur
geklaard.

Er was zaterdag aanvankelijk dichte mist. De zon kwam er pas na 10.30 door. Daarmee was
het niet zo heet als op de vrijdag.
Op vrijdag waren we met 9 mensen, op zaterdag met 7, inclusief Henny. Een enkeling
meldde zich af vanwege de hitte (31 graden) en de smogwaarschuwing. Was het koeler
geweest op vrijdag en hadden we een paar extra handen gehad, dan was de klus ook in één
dag geklaard. Het geringe gewicht door de drogende zon speelt daarbij ook een rol.
Mooie vondsten: kranswier in de poel, brede wespenorchis op verschillende plekken,
10 september