Haterste/Overasseltse Vennen Boomgaard
Verslag Boomgaard Haterse en Overasseltse Vennen 30 september 2023

Verslag Boomgaard Haterse en Overasseltse Vennen 30 september 2023

Een prachtige nazomer dag
Adriaan stond al vroeg klaar met het gereedschap. Even leek het erop dat we de enigen zouden zijn
die dag. Ton melde zich af en was met een ploegje aan het werk in de poel op de Duivelsberg. Ook Cyril melde dat hij aan het werk was in Groesbeek met de werkgroep Bosrijk.
Even later komen Gerben, Joost, Sylvia, Kees-Willem, Geert, Jeanette en Jos opduiken.
De Hatertse brug is dicht en niet iedereen die er voor de eerste keer was kon de boomgaard meteen
vinden. Koby natuurlijk wel. Zij kwam speciaal de ladders brengen en ging toen snel terug naar de staddijk voor haar mentorgroepje van de Natuurgidsenopleiding.
Voor Kees-Willem en Gerben was het de eerste keer dat ze in de ze boomgaard waren. Sylvia en Joost
nemen ze mee voor een rondleiding langs de vlechtheg. Deze is net door SBB geknipt en ziet er erg goed uit. Geert en Jeanette kwamen wat later en ook voor hen was het de eerste keer. Ze werden eerst
uitgebreid rondgeleid voordat we aan de slag gingen.
Kees-Willem en Geert kozen uiteindelijk voor het snoeien. Als eerste werd de boom van Adriaan aangepakt. Voorwaar, die Kees-Willem is niet bang voor hoogte en die Geert kan sjouwen.
Adriaan is diep onder de indruk van de voortvarendheid van beide heren en poseert hier met Geert voor zijn vakkundig gesnoeide boom.

Adriaan zelf was ondertussen bezig om de opslag van populier weg te knippen en zagen. Een flinke klus die aan het eind van de ochtend met grote tevredenheid afgerond werd door hem.

Nieuwkomer Gerben bleek een geroutineerd snoeier te zijn. Met groot zelfvertrouwen heeft hij een
aantal nieuwe hoogstamboompjes vorm snoei gegeven en de korven met boompalen hersteld.

Het zal niemand verbazen dat Sylvia en Joost aan de slag gingen met de vlechtheg. In het laatste deel
bij de poel dreigden bramen de jonge heg te overwoekeren. Ook werden een paar bomen
opgesnoeid waardoor de heg weer ruimte en licht kan krijgen.
Dit deel van de heg is recent door beiden tijdens corona in hun eigen tijd gelegd. Het wordt dan ook een beetje hun heg en terecht!


Ondertussen is Jeanette aan het knippen geslagen van de jonge berkenopslag bij de poel. Na een
tijdje heeft Jos het overgenomen. De poel zelf is mooi in balans en verder met rust gelaten. In schril
contrast is de sloot achter de boomgaard. Veel te diep met steile oevers. Een buurtbewoner vraagt
zich af of deze sloot ook van SBB is. Misschien dat in overleg met het waterschap iets aan de oevers en diepte gedaan kan worden, zodat de sloot meer klimaat bestendig wordt en bij droogte ook water heeft.


Inmiddels is Koby weer gearriveerd. Jeanette boft want ze krijgt nu privé les hoogstam snoeien van de meester zelf.

Er wordt gelukkig geen perenvuur in de boomgaard waargenomen. Wel is een aantal jonge aanplant er slecht aan toe of dood. Waarschijnlijk droogte.

Tijdens de pauze werd er opgemerkt dat men het jammer vond dat de opkomst zo mager was. Er
werd geopperd dat het misschien niet zo handig is om zoveel activiteiten van mensen binnen onze
werkgroep op hetzelfde tijdstip te plannen.

Sylvia spreekt uit dat het sociale aspect ook belangrijk is voor haar en dat ze het leuk vindt iedereen weer
eens te zien. Versnippering van onze mensen is dan geen goed idee. Ze had heerlijke soep gemaakt voor wel 30 mensen, waarvan ze dus 2/3 weer mee naar huis moest nemen.
Laat ik afsluiten met te zeggen dat het een mooie en productieve werkochtend was met een paar fantastische nieuwe mensen en een paar oude kanjers.