Natuurtuin Goffert
Verslag Natuurwerkdag 2023

Verslag Natuurwerkdag 2023

DOOR: MARJA

Ook dit jaar heeft de Natuurtuin Goffert weer meegewerkt aan de landelijke
Natuurwerkdagen.
Vrijdagmiddag werd er al met een flinke groep (rond de 15 personen) een begin
gemaakt.
Zaterdagochtend was ook een goede opkomst: zo’n 18 mensen. Op beide dagen
hebben we vooral het moeras flink opgeschoond.
Naast de eigen vrijwilligers van de natuurtuin waren er mensen van Praktisch Natuurbeheer (IVN) en een aantal mensen die nog niet eerder mee had gewerkt en zich gewoon zelf
had aangemeld. Voor hun was het een leuke kennismaking met de tuin.
De verwachting was dat we een natte boel zou worden en dan niet alleen door het
werken in het moeras maar ook door de vele regen van de afgelopen tijd. Maar het
grootste deel konden wel zelfs af en toe van de zon genieten!


Kruiwagens reden af en aan
Het werk was vooral gericht op het opschonen van het moeras. Met een stuk of 7
mensen met waadpakken aan in het water werd het hele moeras leeggehaald. Een
groep aan de rand zorgde ervoor dat alles werd afgevoerd. Zo was het een komen
en gaan van kruiwagens. Vooral de aanpak van de lisdodden kostte de nodige
spierkracht. Het was een zware klus, maar op het einde van de 2 dagdelen was het
werk geklaard: het dichtgegroeide moeras ziet er weer helemaal open uit. Zo kan het
weer een jaartje mee.
Naast het werk aan het moeras is er een knotwilg aan de rand van het water geknot
en een is er even gewerkt aan het zeven van de bladhopen. Er zijn in de tuin 3
bladhopen die in de loop van het jaar composteren. Dat bladcompost gebruiken we
voor de verbetering van sommige terreintjes in de tuin.

Effe bijkomen
Als er zo hard gewerkt wordt, moet je ook af en toe even bijkomen. Vanwege het
lekkere weer konden we de koffie met lekkers onder de grote eik doen. Op zaterdag
werd er voor het eind van de ochtend regen voorspeld. Daarom was het fijn dat de
grote luifel was opgezet. Zo konden we afsluiten met een lekkere kop soep. Dat zag
er ook nog feestelijk uit.