Bloemendal (Staddijk Nijmegen)

Bloemendal (Staddijk Nijmegen)

Routebeschrijving


Berichten over Bloemendal

Alle nieuwsberichten over Bloemendal

Over Bloemendal

Bloemendal is een onderdeel van het stadspak Staddijk in de gemeente Nijmegen. Het is wat betreft biodiversiteit bijzonder rijk. Op de 1,2 hectare werden 150 plantensoorten geteld waaronder verschillende zeer zeldzame soorten. Ook het insectenleven is verrassend, mede door de aanwezigheid van water en moeras.

Meer informatie over het botanisch zeer rijke gebied vind je in het rapport Beheerplan Bloemendal opgesteld door Henny Brinkhof. Ook op de website van Cyril Liebrand vind je meer informatie en prachtige foto’s van het gebied.

Om de bijzondere soortenrijkdom te behouden is goed beheer noodzakelijk.
Eind augustus/begin september maait Henny Brinkhof het terrein met speciale apparatuur voor natte terreinen.

Het maaisel wordt verzameld en afgevoerd door de werkgroep Praktisch Natuurbeheer
De werkgroep verwijdert ook de spontane opslag van bomen en struiken door middel van uitsteken of knippen.
Een probleem is de spontane opslag van bomen en struiken. Praktisch Natuurbeheer gaat met enige regelmaat het terrein in om deze opslag uit te steken of af te knippen. Daarnaast wordt soms een schaapskudde ingezet om de opslag tegen te gaan.


Om een beeld van de enorme soortenrijkdom te krijgen, kan je hier een lijst van vaatplanten raadplegen: Lijst van vaatplanten KNNV 2023