Haterse en Overasseltse Vennen (Wijchen) – boomgaard en poel

Haterse en Overasseltse Vennen (Wijchen) – boomgaard en poel

Berichten over de boomgaard en poel

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar de boomgaard/poel

In het gebied van de Overasseltse en Hatertse Vennen ligt een hoogstamboomgaard verscholen. Officieel valt dit gebied binnen de gemeente Wijchten. Het is een stukje compensatienatuur. Praktisch Natuurbeheer houdt de bomen bij. Er is een poel die jaarlijks wordt opgeschoond zodat de amfibieën zich kunnen opwarmen in de zon. Langs de boomgaard is een vlechtheg aangelegd met veel bessenstruiken voor de vogels. We werken hier jaarlijks één keer, meestal in de tijd dat de appels of de pruimen rijp zijn.

Over de boomgaard

De boomgaard bevindt zich ten zuidwesten van de Heumenseweg, die loopt van St Walrick
naar Alverna. De boomgaard heeft geen naam en ligt achter het moestuinencomplex, te
bereiken door komende vanaf St Walrick linksaf tussen een stel kassen en een woonhuis een
doodlopend pad in te gaan. Eigenaar is SBB.

Ontstaan

Het gebied maakt deel uit van de Overasseltse en Haterste vennen, een stuifduinengebied op
een ondoordringbare laag klei. De boomgaard ligt een beetje aan de rand, waar geen vennen
meer te vinden zijn. Achter de boomgaard stroomt een afwateringssloot en bevindt zich een
kleine gegraven poel. De ondergrond bestaat vooral uit (stuif)zand en is behoorlijk
voedselarm. Geen ideale basis voor een boomgaard dus. Het gebied is altijd akkerland
geweest en was eigendom van de familie van Loveren. Zoon Toon heeft nu het weiland onder
de hoogstammen in gebruik van SBB en laat daar een zestal schapen weiden. Volgens Toon is
het altijd een slecht stukje grond geweest. In de jaren 1980 heeft SBB het gebied beplant met
eiken en daarbinnen een hoogstamboomgaard aangelegd, bestaande uit kersen, appels en een
enkele peer. Het fruit was bedoeld voor de dassen die in dit gebied hun burcht hebben. De
boomgaard is omringd door een meidoornhaag, die tegelijk met de aanleg van de boomgaard
is gepoot.

Functie

Natuurwaarde

Het valfruit en de meidoorn leveren voedsel voor vogels en dassen. De hoogstamboomgaard
is een bijna verdwenen landschapselement en verdient bescherming.

Doel en effect

Het snoeien en verjongen van een hoogstamboomgaard is specialistenwerk en
arbeidsintensief. SBB heeft daarvoor niet de benodigde mensen. Doel van onze
werkzaamheden is de boomgaard te onderhouden en dasvriendelijk te maken en tevens te
zorgen voor een hogere natuurwaarde in het aangrenzende gebied door allerlei
werkzaamheden.

Werkzaamheden PN

De hoogstambomen worden 1x per jaar nagekeken. Door de slechte bodemomstandigheden is
er weinig groei. Een lichte zomersnoei is meestal al voldoende. Vaak wordt de snoeidag in
september gepland, dat is de beste tijd om de meidoornhaag terug te zetten. Wanneer er tijd
over is wordt de poel opgeschoond. Regelmatig moet er gesnoeid worden in het steeds hoger
opgaande eikenbos aan de rand van de boomgaard. Het gezaagde hout wordt gebruikt voor het
maken van een onderkomen voor kleine dieren zoals de egel en allerlei muizen.

Benodigd gereedschap

Snoeigereedschap en ladders voor snoei en onderhoud van bomen en haag. Voor het
opschonen van de poel zijn harken en spaden nodig.
Met de boszeis wordt ruimte gemaakt achter de meidoornhaag door brandnetels en bramen te
verwijderen.