De Bruuk

De Bruuk

Berichten over De Bruuk

Routebeschrijving

1     Route de Bruuk zuidzijde

2     Route de Bruuk Ashorst

Over de Bruuk

De Bruuk is één van de weinig overgebleven “natte schraalgraslanden” in Nederland. Door kalk en ijzer in het kwelwater worden de voedingsstoffen in de bodem gebonden, zodat veeleisende planten (met name ruigtekruiden) er niet van kunnen profiteren: er ontstaat een zogenaamde “schijnarmoede”. Dat geeft de ruimte aan planten die anders geen kans krijgen. Zo zijn er bijzondere (Rode Lijst-)planten te vinden: Spaanse ruiter, klokjesgentiaan, heidekartelblad, vijf soorten orchideeën, vlo-zegge en blonde zegge en gagel.

Bedreigingen en maatregelen
De Bruuk wordt bedreigd door verzuring. De oorzaak daarvan is dat het kalkrijke kwelwater wordt afgevangen door de brede afwateringssloten in de omgeving. Daarnaast is de neerslag in Nederland nog steeds zuur. Gevolg is onder andere dat het veenmos steeds verder oprukt en bijzondere planten en dieren verdrongen worden. Staatsbosbeheer is bezig met grootscheepse hydrologische ingrepen. Doel daarvan is er minder kwelwater af te voeren (onder andere ver-ondiepen van afwaterings-greppels). Het IVN heeft in het verleden greppels gegraven en afvoersloten in het terrein geschoond. Verder wil Staatsbosbeheer bossen en bosschages rooien of afzetten: omvorming van bos naar schraal grasland is een belangrijk doel. Het IVN is actief in het handmatig snoeien en afzetten van bomen en stuiken. Het grasland wordt 1 à 2 keer per jaar gemaaid door Staatsbosbeheer, het IVN voert het maaisel regelmatig af.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Jan Nillissen organiseert vanuit de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) regelmatig excursies door De Bruuk. Uitgebreide excursieverslagen met veel achtergrondinformatie zijn hier te downloaden.

Natura 2000
De Bruuk is aangewezen als natura 2000 gebied. In januari 2015 verscheen het Ontwerp Beheerplan De Bruuk. In dit document wordt het beleid voor de komende jaren voorgesteld en zijn veel onderzoeksgegevens verwerkt.

Vroege Vogels TV over De Bruuk
In augustus 2021 schitterde De Bruuk in de schijnwerpers van Vroege Vogels TV. Henny Brinkhof deelde uitgebreid zijn kennis over dit unieke stuk natuur, te bekijken vanaf 28:21 minuten in de uitzending, die een prachtig inkijkje biedt in de schoonheid en uitdagingen van De Bruuk.

Bekijk hier de uitzending.