Natuurtuin De Goffert

Berichten over De Goffert

Routebeschrijving

Routebeschrijving volgt.

Jaarlijks helpt Praktisch Natuurbeheer mee tijdens de landelijke Natuurwerkdag in de natuurtuin van De Goffert.

De educatieve Natuurtuin De Goffert

De educatieve Natuurtuin Goffert is een natuurtuin in het hart van Nijmegen. De tuin weerspiegelt als een zilveren bol de beroemde natuurgebieden uit het rijk van Nijmegen: de Mookerheide, de Hatertse vennen en de Ooypolder. Op kleine formaat zijn deze gebieden terug te vinden, aangevuld met graslanden, akkers en een kruidentuin.
De tuin staat open voor iedereen. Voor mensen die rustig willen wandelen in het groen en voor belangstellenden die zelf op onderzoek uit willen om iets te ontdekken. Deze natuurtuin heeft een educatieve functie en wordt daarom veelvuldig bezocht door groepen basisschoolkinderen, die hier op een heel directe manier natuuronderwijs krijgen. De tuin is zeker geen aangeveegd stadstuintje, maar een klein landschapsparkje met enkele duidelijk onderscheiden plantensamenlevingen.

Over Stadspark De Goffert

Het stadspark De Goffert ontleent zijn naam aan de in het park gelegen boerderij “De Goffert”. De naam “De Goffert” duikt voor het eerst op in 1740, toen ene Jonas Reijnen aan de stadsraad van Nijmegen permissie vroeg om een schaapsstal te mogen bouwen voor schapen die toen nog gestald waren bij Jan Derkse den Goffert (= grote, grove vent). Die bijnaam is later overgegaan op de boerderij. Deze boerderij werd in 1780 door het: ”Borger Kinder Weeshuis” aangekocht ter uitbreiding van de ”Weezenheide” die toen al in bezit van het weeshuis was. Langs het park loopt nu nog de Weezenlaan.
De boerderij is later verbouwd tot restaurant en in 1921 werden boerderij met omliggende gronden, in totaal 63 hectare, aangekocht door de gemeente Nijmegen om er huizen op te bouwen. Tien jaar later echter, er was toen nog geen huis gebouwd, werd het bestemd voor een voor het publiek toegankelijk bosgebied. Dit idee paste nog helemaal in het denken over het verbeteren van de omstandigheden van de arbeidende klasse in de 2e helft van de 19e eeuw. Het vertoeven in de natuur vond men hierbij van groot belang.
Maar intussen was er, vooral in Engeland en Duitsland, een beweging ontstaan die pleitte voor het aanleggen van zogenaamde “Volksparken” voor de steeds groter wordende arbeidersklasse in de grotere steden. Daar zou men zich kunnen ontspannen, kunnen sporten en in direct contact kunnen komen met natuur en cultuur.
Deze grote stads- of volksparken moesten een zwembad en een openluchttheater hebben, plus speel- en sportweiden en stukken natuurterrein. Veel van die aangelegde parken bezaten ook nog een hertenkamp, een theeschenkerij, schuilkoepels en siertuinen met vijvers. Ook in Nijmegen gingen er stemmen op om zo’n park aan te leggen, maar dat vond men toch te duur.
Door de grote economische crisis van de jaren dertig nam in Nijmegen echter het aantal werklozen dramatische vormen aan. De gemeenteraad besloot daarom aan de toenmalige minister van Sociale Zaken, J.R Slotemaker de Bruïne, toestemming te vragen om in het kader van de werkverschaffing het stadspark De Goffert te mogen aanleggen.
Ondertussen was de gemeente al begonnen met het maken van een ontwerp waaraan alle zorg werd besteed. De ontwerpers, de stedenbouwkundige Siebers en de gemeenteambtenaren Schmidt en Monshouwer, oriënteerden zich zowel in binnen- als buitenland en maakten plannen voor een echt “volkspark” met alle daarbij behorende kenmerken. De plannen werden uiteindelijk in 1933 goedgekeurd door de gemeenteraad en toen in 1934 de ministeriële toestemming kwam kon in 1935 met de werkzaamheden worden begonnen. De Heidemaatschappij en Gemeentewerken gingen gezamenlijk aan de slag. De aanleg van het park zou 4,5 jaar duren. Alles moest met de hand worden gedaan, want er mochten geen machines worden gebruikt. Zo hadden circa 250 werklozen voor verschillende jaren een “baan”, waarbij men voor dit zware werk 70% van het gemiddelde weekloon verdiende voor tien uur per dag werken. Daarna moesten ze verplicht een week vakantie opnemen zonder doorbetaling.
Niettemin ontstond er een prachtig park, dat in 1939 feestelijk werd geopend in het bijzijn van ZKH prins Bernhard. Het park besloeg bij de opening ongeveer 60 hectare. Later kwam daar nog 20 hectare bij, namelijk het landgoed “Heijdepark“, zodat het gehele Goffertpark nu 80 hectare groot is.
Nijmegen is in het bezit van een schitterend park, dat een wandeling meer dan waard is.

er zijn geen afbeeldingen gevonden