Palland (Beek) – poel

Palland (Beek) – poel

Routebeschrijving

Berichten over Palland – poel

Beschrijving van de werklocatie

PN zorgt er samen met de paddenwerkgroep Beek voor dat de poel niet dichtgroeit. Periodiek wordt deze vrij gemaakt van overhangende planten, riet en lisdodde om de amfibiën meer ruimte en zonlicht te geven.

DOOR: LORET
Op de hellingen van de stuwwal ter hoogte van huize De Wylerberg ligt achter de oude pelmolen een kleine poel. Het is een kunstmatig aangelegde poel, met een dam en een bodem van plastic die het water moeten vasthouden. Hij ligt in een gebied van Staatsbosbeer. De poel is ongeveer tien meter in doorsnee. Hij wordt gevoed met regenwater en water wat afkomstig is van de stuwwal. De poel ligt vrij beschut. Naast een aantal grote bomen zoals tamme kastanje is de oever begroeid met wolfspoot, ereprijs, lidrus maar ook met Japanse duizendknoop, braam en brandnetel. Iets verder op de oever staat in het voorjaar de slanke sleutelbloem en is er ook wel eens een orchidee waargenomen. Aan de rand van de poel zien we steeds meer paarbladig goudveil.

Foto: Doret van Lith

In de poel zelf zit veel mannagras, drijvend fonteinkruid en groeit er lisdodde. In de poel leven bootsmannetjes, kokerjuffers en vijf verschillende soorten amfibieën; bruine kikker, groene kikker, gewone pad, alpenwatersalamander en kleine watersalamander. Een enkele keer wordt de poel door wilde eenden bezocht.

Foto: Doret van Lith