Vak 60 of de Driehoek

Vak 60 of de Driehoek

Berichten over Vak 60

  Routebeschrijving

  Routebeschrijving naar Vak 60.

  Over Vak 60

  Vak 60 is een klein heideterrein grenzend aan de Biesseltsebaan tussen Nijmegen en Malden.
  In dit terrein leeft een populaties Zandhagedis.

  Huidige situatie
  Vak 60 bestaat uit een heideterrein op een helling met een zuidwest-expositie. Het terrein herbergt
  een populatie van Zandhagedis.
  Het heideterrein wordt bedreigt door vergrassing door Pijpenstrootje en door opslag van bomen en
  struiken.

  Werkzaamheden van IVN-PN
  De werkzaamheden van Praktisch Natuurbeheer bestaan uit het in stand houden van de heide.
  Dit houdt enerzijds in dat de vergrassing door Pijpenstrootje zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
  Hiertoe worden, door het verwijderen van pollen van Pijpenstrootje, zogenaamde plagplekken
  aangelegd die vervolgens worden vrijgehouden van hernieuwde grasgroei van Pijpenstrootje.
  Anderzijds dient de opslag van bomen en struiken te worden tegengegaan door deze bij voorkeur uit
  te trekken (kleinere exemplaren) of zo laag mogelijk af te knippen (grotere exemplaren).