Jaarverslag Werkgroep Praktisch Natuurbeheer 2023

Jaarverslag Werkgroep Praktisch Natuurbeheer 2023

Hierbij het jaarverslag van de Werkgroep Praktisch Natuurbeheer van IVN Rijk van Nijmegen. Nieuwe werkplekken Er zijn twee plekken waar we voor het eerst met de hele groep hebben gewerkt. Haters Vennen Omdat we niet meer werken in de boomgaard van Palland, kwam er ruimte om op 25 maart op de Haters Vennen aan de slag te gaan. De Spoorkuil […]

Advies over natuurdoelanalyses De Bruuk

PERSBERICHT ECOLOGISCHE AUTORITEIT – De Ecologische Autoriteit heeft adviezen uitgebracht over denatuurdoelanalyses van natuurgebieden Bruuk en Sint Jansberg. De stikstofbelasting in dezegebieden rond de stuwwal van Nijmegen is nog te hoog, het grondwater staat op veel plekkenjuist nog te laag. Zonder extra ingrepen zal de natuur in beide gebieden verder achteruitgaan. De Ecologische Autoriteit is ingesteld om te beoordelen of […]

Verslag werkochtend De Bruuk 3 februari 2024

Verslag werkochtend De Bruuk 3 februari 2024

DOOR: Kees-WillemOp deze grijze dag hebben we met een groep van 12-14 mannen en vrouwen weer flink wat werk gedaan om dit mooie gebied open te houden. Naast de vertrouwde gezichten van de afdeling Nijmegen hadden we een meewerkende gast uit Amsterdam.Wim had als obco het werk voorgesproken met de nieuwe boswachter en een ecoloog van SBB. Het grasland was […]

Verslag werkochtend Halve Maan 13 januari 2024

Samenvatting van het verslag van NicoOp 13 januari 2024 vond de praktische natuurbeheerwerkochtend plaats op de Halve Maan. Ondanks de koude week ervoor was het nu relatief mild, windstil en droog, wat resulteerde in een goede opkomst van 22 deelnemers, inclusief nieuwkomers Isa en Jurgen . De focus lag op het openhouden van de heide en het uitvoeren van specifieke […]

Verslag werkochtend Spoorkuil 16 december 2023

Verslag werkochtend Spoorkuil 16 december 2023

DOOR: PIETEROp zaterdag 16 december was onze werkgroep actief in de spoorkuil bij Groesbeek.Dit keer onder leiding van Nico en Bart Willers; schaapsherder, ecoloog enlandschapsbeheerder.Bart doet momenteel grotendeels het beheer van de spoorkuil, voornamelijk gericht op dereptielen. Er zitten veel zandhagedissen, enkele hazelwormen en de hoop is dat de gladdeslang terug keert. Deze reptielen hebben zonlicht nodig om actief te […]

Verslag werkochtend De Bruuk 25 november 2023

Verslag werkochtend De Bruuk 25 november 2023

DOOR WIM De weersverwachtingen waren redelijk, het zonnetje zou zich zelfs nog laten zien. En datbleek te kloppen, het was een frisse zonnige ochtend. In de voorbereiding vertelde Wesleydat Staatsbosbeheer de struwelen van els, wilg en berk met de kettingzaag hadden ingekort.Het was de bedoeling dat wij deze struiken allemaal over het drassige weiland naar hetmiddenpad zouden slepen om het […]

Verslag werkochtend Bloemendal 18 november 2023

Verslag werkochtend Bloemendal 18 november 2023

Een druilerige dag op het mooie Bloemendal. We bewonderen de tweede poel die stevig buiten deoevers treedt door de grote hoeveelheid neerslag. De werkploeg is mede daardoor uitgedund. Wewerkten met 9 mensen. Voorafgaand aan het werk had Hans een shelter gemaakt die goed van paskwam aan het eind van de ochtend.Er is flink gesnoeid rond die tweede poel. De maaimachine […]

Verslag Natuurwerkdag 2023

Verslag Natuurwerkdag 2023

DOOR: MARJA Ook dit jaar heeft de Natuurtuin Goffert weer meegewerkt aan de landelijkeNatuurwerkdagen.Vrijdagmiddag werd er al met een flinke groep (rond de 15 personen) een begingemaakt.Zaterdagochtend was ook een goede opkomst: zo’n 18 mensen. Op beide dagenhebben we vooral het moeras flink opgeschoond.Naast de eigen vrijwilligers van de natuurtuin waren er mensen van Praktisch Natuurbeheer (IVN) en een aantal […]

‘De Halve Maan is toch wel een bijzonder gebiedje’

‘De Halve Maan is toch wel een bijzonder gebiedje’

DOOR MARTINE De eerste acties dateren van zo’n 40 jaar geleden, maar sinds 2006 werkt PN échtop en rond de Halve Maan, eenbijzonder stukje zandgrond, befaamd om zijn verschillende bijzondere planten en insecten, waaronder de zadelsprinkhaan.Obco Nico van der Poel weet veel, zo niet alles over dit kleine ‘natuurmuseumpje’ langs de Biesseltsebaan, vlakbij het Maldense zweefvliegveld. Tijd voor een interview. […]

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

Verslag Bloemendal 8 en 9 september 2023

DOOR GEERTEN Henny had zoals gebruikelijk op woensdag gemaaid, donderdag geschud en op rillen gezet,voorafgaand aan de ruimdagen. Het was een warme week zodat het maaisel lekker droogwas.Ondanks het zware werk van het uitspitten van de elzenstobben waren er toch nog veelstobben waar de maaibalk moeite mee had.Het afvoeren ging verder voorspoedig. We hebben op de 8 e het meeste […]