Jeneverbesstruwelen op heumensoord

Ruimte voor de jeneverbes

De Jeneverbes is een van de twee inheemse vertegenwoordigers van de cipresfamilie in Nederland met een natuurlijke verspreiding. Hij hoort bij de stuifzandgronden en heidevegetatie. Hij heeft behoefte aan open grond om te kiemen en gedijt niet in de schaduw van andere bomen en struiken. De conifeer heeft het moeilijk in ons land.

Op Heumensoord op het terrein van Natuurmonumenten, vlak aan de rand van de stad zijn nog vier plekken met enkele Jeneverbessen. Natuurmonumenten is bezig de coniferen meer licht te geven door gefaseerd de bomen rond de coniferen te verwijderen. Een groepje vrijwilligers – de masters – maakt de plekken vrij van opslag en verwijdert oude takken om de grond te verschralen.

Zie ook:

//www.jeneverbesgilde.nl/uploads/bodemverzuring-verstoort.pdf  en

//www.jeneverbesgilde.nl/